zajęcia wokalne


Zajęcia wokalne obejmują doskonalenie śpiewu i naukę prawidłowej emisji głosu. Przygotowujemy naszych uczniów do udziału w festiwalach wokalnych, a także do egzaminów na studia muzyczne. Ze względu na indywidualny tok nauki, nasi uczniowie mają możliwość wszechstronnego rozwoju wokalnego. Zajęcia są przeznaczone dla dzieci od siódmego roku życia, młodzieży i dorosłych. W ramach zajęć wokalnych oferujemy również zajęcia dla osób pracujących głosem (nauczycieli, wykładowców), a także nagrania dźwiękowe w naszym studio nagrań.
podczas zajęć nauczysz się:
  • prawidłowego i świadomego sposobu wydobywania dźwięku
  • różnych technik wokalnych
  • świadomego używania rejestrów
  • analizy tekstu i czytania ze zrozumieniem
  • śpiewu w wielogłosie
  • pracy z mikrofonem